ولادت در زمان پادشاه عادل

آيا پيامبر فرمود: من در زمان انوشيروان عادل متولد شدم؟ (ولدت في زمن الملك العادل)

اين حديث نيز در برخى از روايات بدون سند از رسول‏خدا«ص‏»نقل شده كه فرمود:«ولدت فى زمن الملك العادل‏انوشيروان‏» (1) من در زمان پادشاه دادگر يعنى انوشيروان متولدشدم...medium_untitled_18.png
ولى اين حديث گذشته از اينكه از نظر عبارت فصيح نيست وبه سختى مى‏توان آن را به يك اديب عرب زبان نسبت داد تا چه‏رسد به پيامبر اسلام و فصيح‏ترين افراد عرب از چند جهت جاى‏خدشه و ترديد است:

ارهاصات

حوادث شب ولادت پیامبر(ص) چه بود؟

در روايات ما آمده است كه در شب ولادت آنحضرت‏حوادث مهم و اتفاقات زيادى در اطراف جهان بوقوع پيوست كه‏پيش از آن سابقه نداشت و يا اتفاق نيفتاده بود كه از جمله‏«ارهاصات‏»بوده بدانگونه كه در داستان اصحاب فيل ذكر شد،و در قصيده معروف برده نيز آمده كه چند بيت آن چنين است:
يوم تفرس منه الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس و الفئم و بات ايوان كسرى و هو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم النار خامدة الانفاس من اسف عليه و النهر ساهى العين من سدم و ساء ساوه ان غاضت‏بحيرتها و رد واردها بالغيظ حين ظم كان بالنار ما بالماء من بلل حزنا و بالماء ما بالنار من ضرم

دوران شيرخوارگى‏

دوران شيرخوارگى‏ پیامبر(ص) چگونه گذشت؟

رسول خدا هفت روز نخست را از مادرش آمنه شير خورد، سپس او را به ثويبه كنيز ابو لهب سپردند، او نيز مدت كمى به آن حضرت شير داد. آنگاه به روايت ديار بكرى در تاريخ الخميس 1/ 223 بنابر رسم ديرين عرب كه خانواده‏هاى اعيان و اشراف و بانوان شرافتمند و بزرگوار براى فرزندان خود دايه مى‏گرفتند، نوزاد عبد المطلب را به حليمه سعديه سپردند و او كودك را همراه خود به صحرا برد. در اينكه چرا بزرگان مكه در آن روزگار فرزندان خود را به باديه مى‏فرستادند وجوهى گفته شده است:
الف) معمولا دايه‏ها از زنان عشاير، بيابانگرد و باديه‏نشين بودند.
ب) فرزندان در صحرا شجاع، دلير و آزادفكر تربيت مى‏شدند.

جنگ‏هاى فجار

منظور از جنگ‏هاى فجار چیست؟

عرب‏هاى جاهلى چهار ماه از سال؛ رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم را محترم مى‏شمردند و جنگ در آن را حرام مى‏دانستند. به نقل زمخشرى در كشّاف 2/ 269 اين حكم از بقاياى دين حنيف ابراهيم عليه السلام بوده است. گويند در طول تاريخ عرب چهار بار اين قانون شكسته شد و چهار جنگ بزرگ در ماه‏هاى حرام رخ داد. چون اين كار قانون‏شكنى و هتك حرمت ماه‏هاى حرام بود «فجار» نام گرفت كه به معناى فجور و حرمت‏شكنى است. آخرين جنگ‏هاى فجار بين قريش و هوازن در گرفت كه چهار سال طول كشيد. به نقل ابن اسحاق 1/ 198 پيامبر در اين جنگ شركت كرد و چون كوچك بود تير به دست عموهاى خود میداد

پيمان جوانمردان

منظور از پيمان جوانمردان چیست؟‏

به روايت ابن اسحاق 1/ 140 حدود بيست سال قبل از بعثت شخصى از قبيله زبيد متاعى براى فروش به مكه آورد، عاص بن وائل، پدر عمرو عاص متاع او را خريد ولى پول آن را نپرداخت. مرد زبيدى از قريش يارى طلبيد اما كسى به فرياد او نرسيد. آنگاه بر فراز كوه ابو قبيس رفت و با خواندن اشعار جانسوز و فريادهاى جانكاه مردم را به يارى فرا خواند.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: