ازدواج خديجه عليها السلام با پيامبرصلي الله عليه وآله چگونه بوده است؟

از مسائل مهم و بحث انگيز در زندگانى خديجه عليها السلام، ازدواج او با پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله است. اين ازدواج نه تنها در آن زمان به دلايلى - همچون خواستگارى غيرمستقيم او از پيامبرصلى الله عليه وآله و نيز قبول مهريه از مال خود و نيز رد كردن خواستگارى اشراف و بزرگان مكه نقل محافل زنان و مردان قريشى زمان خود شده بود؛ بلكه در دوران معاصر نيز از سوى بدخواهان و احتمالاً با اهدافى خاص، شبهاتى درباره اين ازدواج مطرح شده است كه نياز به پاسخ دارد. سن آن بزرگوار در هنگام ازدواج نيز از ديگر مسائل بحث انگيز است.

h-khadija.gifمشهور است كه حضرت خديجه عليها السلام در هنگام ازدواج، چهل ساله بوده است كه بدين ترتيب، پانزده سال از پیامبر خدا بزرگ تر بوده است. اما با مراجعه به منابع، در مى يابيم كه نظرات ديگرى درباره سن او هنگام ازدواج وجود دارد؛ از آن جمله مى توانيم به 25، 28، 30، 35، 44، 45 و 46 اشاره کنيم. در ميان مورخان و محدثان پيشين، 28 ساله بودن آن حضرت صلى الله عليه وآله بيشتر مورد پذيرش بود. الصحيح من سيرة النبى صلى الله عليه وآله، ج 2، ص 115 و 116.
بدين ترتيب تفاوت سنى او با پيامبرصلى الله عليه وآله بيشتر از سه سال نبوده است.
از جريان خواستگارى و اظهار علاقه خديجه عليها السلام به پيامبرصلى الله عليه وآله و گفته هاى او درمى يابيم كه اين علاقه، بر محور ارزش هاى پاك انسانی بوده است. حضرت خديجه عليها السلام در يكى از اولين مكالمات خود با پيامبر صلى الله عليه وآله علت علاقه خود را چنين بيان مى كند:
«انى رغبت فيك لقرابتك منى و شرفك فى  قومك و امانتك عندهم و حسن خلقك و صدق حديثك»؛ اسدالغابة، ج 5، ص 434.؛ «من به تو علاقه مند شدم، زیرا با من خويشاوندى، در ميان قومت شریفی، در نزد قبيله ات به امانت دارى مشهورى، داراى اخلاق نيك مى باشى و راستگو هستى».
اما برخى از خاورشناسان - با استناد به امورى واهى در صدد اثبات اين نكته هستند كه پيامبر خدا، به جهت اموال خديجه عليها السلام با او ازدواج كرد!حتى كار رابه جايى رسانده اند كه با جعل داستان هايى دروغين، درصدد اثبات مدعاى خود برآمده و از جمله گفته اند: آن حضرت صلى الله عليه وآله در آغاز به خواستگارى دختر عمويش ام هانى دختر ابوطالب رفت و عمويش به جهت فقر و نادارى او، اين خواستگارى را به فال نيك نگرفت و پیامبر صلی الله علیه وآله به جهت آنكه از ذلت فقر رهايى يابد، به سراغ خديجه عليها السلام رفت!! نساء النبى صلى الله عليه وآله، ص 54 به نقل از: مرگليوث.
ديگرى چنين شايعه پراكنى كرده كه پيامبرصلى الله عليه وآله به جهت تفاوت موقعيت اجتماعى خود با خديجه عليها السلام، همیشه از این نکته بیم داشت که از سوی خديجه عليها السلام (، درخواست طلاق از او شود!! همان، به نقل از: موير. در پاسخ به اين شبهات گفتنى است:
يكم. با مراجعه به منابع معتبر اسلامى درمى يابيم كه اين خديجه عليها السلام بود كه در آغاز به پيامبرصلى الله عليه وآله، علاقه مند شد و به واسطه هاى مختلف، سعی در برپايى مراسم ازدواج داشت و حتّى حاضر به قبول مهريه در مال خود گشت.
دوّم. داستان خواستگارى آن حضرت صلى الله عليه وآله از ام هانى، در هيچ يك از منابع تاريخى نيامده و معلوم نيست كه «مرگليوث» آن را از كجا گرفته است.
سوّم. نوع برخورد ابوطالب با پيامبرصلى الله عليه وآله در طول زندگانى خود - چه قبل از بعثت و چه بعد از آن نشان دهنده بالاترین درجات فداکاری او، درباره پيامبرصلى الله عليه وآله است و طبيعى است چنين فرد فداكارى، هيچ گاه درخواست ازدواج حضرت با دخترش را رد نخواهد كرد.
چهارم. خطبه اى كه ابوطالب در مراسم عقد پيامبرصلى الله عليه وآله با خديجه عليها السلام ايراد كرد، به خوبى نشانگر ديدگاه او درباره آن حضرت است. او در این خطبه برادرزاده خود را چنين معرفى مى كند: «... ثم ان ابن اخى هذا (رسول اللّه) ممن لايوزن برجل من قريش اِلاَّ رجّح به ولايقاس به رجل اِلاَّ عَظُم عنه و لا عِدل له فى الخلق....»؛ بحارالانوار، ج 16، ص 14. ؛ «برادرزاده ام (رسول خدا) از همه مردان قريش برتر است و هرکس با او سنجیده شود، در مقایسه کم می آورد و او همانندى در ميان مردمان ندارد».
هنگامى كه عده اى، سخن خديجه عليها السلام را - كه مهريه را در مال خود قرار داده بود به سخره گرفته، با شگفتی گفتند: چگونه زنان مهریه را متعهّد می شوند؟ ابوطالب غضبناك شد و گفت: اگر مردى همانند برادرزاده ام باشد، او را با بيشترين مهر خواستار مى شوند؛ اما اگر مردی همانند یکی از شماها باشد، طبیعی است كه بايد براى ازدواج، مهر سنگينى بپردازد. همان.
بنابراين از چنين شخصيتى بسيار بعيد است كه خواستگارى پيامبرصلى الله عليه وآله را درباره دختر خود، رد كند؛ بلكه او این خواستگاری را بزرگترین افتخار برای خود خواهد دانست.
پنجم. نوع برخورد خديجه عليها السلام با پيامبرصلى الله عليه وآله، نشانگر آن است كه هميشه صفا و صميميت و وفا و یگانگی در این خانواده، حکم فرما بوده است. خديجه عليها السلام در دوران عبادت پيامبرصلى الله عليه وآله در غار حرا، هميشه مراقب آن حضرت صلى الله عليه وآله بود و بارها برای او غذا می فرستاد. الاصابة، ج 8، ص 99، «خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وآله باعلى مكة و معها غذاوه».
او هميشه آماده بود كه حتى كوچك ترين تمايلات آن حضرت صلى الله عليه وآله را - كه به زبان هم نمى آورد به انجام رساند؛ چنان که وقتی دید آن حضرت صلی الله عليه وآله به زيد بن حارثه - كه در آن هنگام به عنوان برده نزد خديجه عليها السلام به سر مى برد علاقه دارد، او را به حضرت رسول صلى الله عليه و آله بخشید. همان، ج 8، ص 102.. بالاخره چنان آرامشى در فضاى خانه برقرار كرده بود كه برخى از مورخان، حق از آن، با عنوان «كان يسكن اليها»؛همان. (در نزد خديجه عليها السلام آرامش مى يافت) ياد كرده اند.
ديدگاه پيامبرصلي الله عليه وآله نسبت به خديجه عليها السلام و شخصيت ايشان چه بود؟
پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله - چه در دوران حيات خديجه عليها السلام و چه پس از وفات او هميشه احترام وى را نگه مى داشت و با آنکه تعدد زوجات در آن زمان مرسوم بود؛ اما تا هنگامى كه خديجه عليها السلام زنده بود، هيچ زن ديگرى اختيار نكرد. آن حضرت، خديجه عليها السلام را به همراه حضرت مريم، آسيه (همسر فرعون) و حضرت فاطمه زهراعليها السلام، يكى از چهار زن برتر عالم مى دانست. همان، ج 8، ص 101؛ اسدالغابة، ج 5، ص 437. و به او در دوران حیاتش، خانه اى را در بهشت بشارت مى داد. همان.
آن حضرت پس از وفات خديجه عليها السلام و در دوران سكونت در مدينه، چنان از ياد خديجه عليها السلام خشنود مى شد كه هنگام ذبح گوسفند، حتماً خود را مقيد مى دانست سهمى از گوشت را براى دوستان خديجه عليها السلام بفرستد و در توجيه آن چنين مى گفت:«انى لا حبّ حبیبها»؛ الاصابة، ج8، ص 103؛ « من دوستان [ خديجه عليها السلام ] را نيز دوست دارم».
بالاخره محبت پيامبرصلى الله عليه وآله به خديجه عليها السلام چنان بود كه برخى از زنان آن حضرت همچون عايشه اعتراض كرد و گفت: «چرا اين قدر خديجه علیها السلام را ياد مى كنى؟ مگر او پيرزنى نبود كه خدا بهتر از او را نصيب تو كرده است؟»
پيامبرصلى الله عليه وآله از شنيدن اين سخن ناراحت شد و فرمود: «نه چنين نيست! به خداوند سوگند! بهتر از او را به من نداده است؛ زیرا او هنگامی به من ایمان آورد كه مردم كافر بودند و زمانى مرا تصديق كرد كه مردم مرا دروغگو مى دانستند و مال خود را در اختيار من گذاشت؛ در حالى كه مردم مرا محروم کرده بودند و خداوند از او - و نه از زنان ديگر به من فرزند داد» .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a><br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 17 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.